anganwadi sevika salary hike

Salary Increase in Anganwadi today

 

आशा स्वयंसेविकांचे मानधन 3500 वरुन 5000 रुपये

 

गटप्रवर्तकांचे मानधन 4700 वरुन 6200 रुपये

 

अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 8325 वरुन 10,000 रुपये

 

मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 5975 वरुन 7200 रुपये

Close Help dada

Close Help dada